Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "/membri/ijf2020/wp-content/plugins/wordpress-seo/wpml-config.xml" in /membri/ijf2020/wp-content/plugins/polylang/modules/wpml/wpml-config.php on line 53
KOTIZOJ - IJF 2020

KOTIZOJ

Antaŭpagoj
Por ke la aliĝo validu IEJ devos ricevi antaŭpagon.

 • La minimuma antaŭpago por la IJF 2020 estas 30€, aŭ la tuta sumo kaze ke la pagenda fina sumo estas malpligranda ol tiu kvanto.
 • Post la enveno de la antaŭpago, sendiĝos konfirmo pri la disponebleco de lokoj (ankaŭ por la memzorgantoj): nur je ĉi tiu konfirmo la aliĝo ekvalidos kaj oficialiĝos.
 • Kiam oni aliĝos ĉe la kongresejo, necesos prezenti pruvilon de sia antaŭpago, kaj identigilon.
 • Okaze de retiro je la aliĝo, la minimuma antaŭpago ne estos redonita. Se la antaŭpagita mono preterestos la regulitan sublimon, tiam oni rajtos ricevi repagon netan al la minimuma antaŭpago, kondiĉe ke la malĉeesto oficiale komunikitos antaŭ 01/03/2020.
 • Oni rajtas transigi sian aliĝon al alia partoprenonto, kondiĉe ke oni prezentos skriban dokumenton pruvan la transigon; la kotizoj tamen alĝustiĝos laŭ la nova aliĝinto. Ne eblas transdono de pluraj antaŭpagoj al sama persono.

Kotizoj

La bazaj kotizoj de la festivalo varias laŭ tri parametroj (unu por la memzorgantoj kaj por la aŭtonomaj partoprenantoj), ĉi sube eksplikitaj:

 • Loĝlando: La landoj estas disdividitaj en kvar arojn laŭ la Malneta Enlanda Produkto. La respektivaj kotizoj plimalgrandiĝas de la 1-a al la 4-a sektoro:
 1. Andoro, Aŭstrujo, Belgujo, Britujo, Katalunujo, Danujo, Finnujo, Francujo, Germanujo, Irlando, Italujo, Liĥtenŝtejno, Luksemburgo, Monaka Princlando, Norvegujo, Nederlando, San-Marino, Svedujo, Svisujo, Vatikanurbo.
 2. Ĉeĥujo, Grekujo, Hispanujo, Islando, Kipro, Malto, Portugalujo, Slovakujo, Slovenujo.
 3. Aŭstralio, Brunejo, Estonujo, Honkongo, Hungarujo, Israelo, Japanujo, Kanado, Kataro, Kroatujo, Kuvajto, Latvujo, Litobujo, Nov-Zelando, Polujo, Singapuro, Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, Usono.
 4. Ĉiuj aliaj landoj.

 

 • Aliĝperiodo: Oni konsideras kvar aliĝperiodoj:
 1. (0) daŭros ĝis inkluzive la 31/01/2020
 2. (1) ĝis inkluzive la 07/02/2020
 3. (2) ĝis inkluzive la 07/03/2020
 4. (3) finiĝos je la festivalo
  La respektivaj kotizoj pligrandiĝas laŭ la proksimeco al la festivalo.
 • Aĝo: La aĝaro de la partoprenontoj dividiĝas en kvar kategoriojn, je fiksitaj tarifoj, kiuj pligrandiĝas kun la aĝo.
  La aĝon oni kalkulas je la unua tago de la festivalo, kiu ĉi foje estos 08/04/2020.
  Oni memorigas krome, ke por la partoprentoj loĝantaj en Italujo, kiuj ne estas membroj de FEI, devas pagi kromsumon, kiu ne estas inkluzivita en la kotizo kalkulita de la aliĝilo, kiel sube klarite:

eblas membrokartiĝo rekte ĉe la festivalejo je la aliĝo, kiu kies kosto estas sube klarite:

ĉiuj kiuj estas membroj de FEI bezonas pruvilon kiu atestas la pagon de la membrkotizo al la asocio.

Ĉi tiuj superaj kotizoj estas la bazaj, nome la kotizoj por tuttempa restado dum 6 tagoj kaj sen pliaj servoj. Okaze de restado daŭranta malpli ol 6 tagojn la tagkotizo estas kvinono de la respektiva baza kotizo.

Por la memzorgantoj la kotizo ne malpliiĝas, okaze de partatempa restado.

La pliaj servoj, kiujn oni ofertas, estas montrataj ĉisube:

ATENTU: La invitleterojn oni devas nepre demandi antaŭ la 15/02/2020.

Estas ege inde ke kiu petas invitleteron sendu antaŭpage la tutan kotizon, tiel ke estu pli verŝajna la akiro de la vizo. Okaze de neakiro, redoniĝos la diferenco inter la tuta kotizo kaj la endaj antaŭpagoj.

 

Rabatoj

Por la IJF 2020 antaŭfiksitas kvar malsamaj tipoj de rabato (krome de tiuj pro la stipendioj kaj ĉiuj aliaj interkonsentoj):

 1. Kontribuaĵo por la programo: Koncernas la partoprenantojn, kiuj proponas kaj mastrumos agaĵojn por la programo (tema aŭ netema). Kutime la rabato estas po 10€ por horo da kontribuaĵo;
 2. Kunlaborado al la organizado: Koncernas la partoprenantojn, kiuj helpos la organizantojn por la agadoj por la mastrumado de la festivalo (trinkejo, gufujo, ktp). La rabato estas ĉi tiam kutime decidata laŭ la specifa kazo;
 3. Subteno de la IEJ: Koncernas la subtenantajn membrojn de IEJ. La rabato estas 10%-a;
 4. Amikinvito: Rabato, kiu varias iom post iom laŭ la numero da amikoj invititaj (kaj partoprenantaj) al la festivalo. La rabato estas po 5 elcentoj de la ŝuldata kotizo je ĉiu amiko. Do, la kotizo kalkuliĝas ree je ĉiu invitita amiko: de la baza kotizo, se du amikoj invititis, oni rabatas 5 elcentojn, kalkulante novan kotizon, kaj tioman kotizon oni denove rabatas 5-elcente. En la suba tabelo montratas detala ekzemplo (la ciferoj ekzemplecas):